30.09.2019

Nějakého domácího mazlíčka vlastní 71 % obyvatel České republiky – nejčastěji psy (44 %), kočky (29 %) a rybičky (13 %). Ukázal to nejnovější průzkum1) společnosti Mars mezi širokou veřejností, který zároveň odhalil, že naprostá většina české populace (77 %) jsou pejskaři, zatímco zbývající menšina kočkomilové. V případě pomoci zvířatům v nouzi na tom ale nezáleží, všichni pomáhají stejně. Aktuálně pomoci opuštěným zvířatům může každý také v rámci 11. ročníku kampaně »Pomozte naplnit misky v útulcích«. Stačí koupit do 4. 11. 2019 jakékoli krmivo značek Pedigree, Whiskas, Sheba, Dreamies, Perfect Fit nebo Cesar – z každé tuny prodaného krmiva poputuje do útulků 65 psích nebo 255 kočičích misek (1 miska odpovídá denní krmné dávce doporučené pro dospělého zdravého psa nebo kočku).

Psi a kočky v nás vyvolávají různé emoce. Část z nás proto miluje více psy a část zase spíše kočky. Z výsledků průzkumu1) vyplynulo, že přes tři čtvrtiny Čechů se označují za pejskaře, necelá čtvrtina za kočkomily. Jak mezi pejskaři, tak mezi kočkomily je přitom přibližně 30 % těch, kteří nevlastní žádného domácího mazlíčka. Jako nejdůležitější důvody pro upřednostňování psa lidé uváděli, že psi jsou větší kamarádi, poslouchají a dají se vycvičit. Kočkomilové preferují kočky, protože jsou samostatnější, méně náročné na čas nebo prostor.

Majitelé i nemajitelé domácích mazlíčků, pejskaři i kočkomilové, pokud jde o zvířata v nouzi, pomáhají všichni bez rozdílu. „Domácí mazlíčci nám mohou přinést do života hodně radosti a dělají náš život hezčí. Proto se i my v Marsu snažíme na oplátku vytvořit lepší svět pro ně. Připojte se k nám, pomozte naplnit misky opuštěných psů a koček – zapojte se spolu s námi do kampaně a my za vás naplníme až 350 000 misek v útulcích,“ vybízí Zuzana Lošáková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Mars, předního výrobce krmiv pro domácí mazlíčky.

Mars zahájil ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat v roce 2009 kampaň na zlepšení situace opuštěných psů a koček s názvem »Pomozte naplnit misky v útulcích«. Za 10 let trvání této unikátní charitativní kampaně bylo útulkům v České republice darováno přes 420 tun krmiva Pedigree a Whiskas, které uspokojily kompletní půlroční stravovací potřeby 16 000 psů a koček v nouzi.

Podle průzkumu1) si psa majitelé nejčastěji pořizují, aby nebyli sami, jako hlídače k domu nebo pro děti. Kočku si majitelé nejčastěji pořizují, protože jim jí bylo líto v útulku nebo na ulici, pro děti nebo aby nebyli sami. Zatímco psa si nejvíce majitelů opatřilo přes inzerát, kočku si lidé nejčastěji obstarali od známého nebo někoho z rodiny. Psa z útulku vlastní 11 % majitelů, nalezence mají 2 %, kočku z útulku vlastní 9 %, nalezenou kočku (na ulici, v lese, přišla sama atp.) má 14 % majitelů.

„V útulcích často končí zvířata, která se narodila jako nechtěná, která své majitele omrzela nebo se pro ně stala časovým, finančním či bytovým problémem. I když se útulky snaží postarat o své svěřence co nejlépe, někdy na to nestačí. Na ostatních je, aby útulkům podle svých možností pomáhali,“ vysvětluje Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat, a doplňuje: „Nadace na ochranu zvířat je již 11. rok hlavním partnerem kampaně »Pomozte naplnit misky v útulcích«, protože jejím cílem je konkrétní podpora útulků v celé ČR.
Vedle toho kampaň nabádá veřejnost k odpovědnému vztahu ke zvířatům, seznamuje ji s problematikou opuštěných zvířat v útulcích a upozorňuje na možnost adopcí těchto zvířat.“


Milovníci domácích mazlíčků jsou lidé, kteří milují zvířata a chtějí pro ně jen to nejlepší.I když sami žádné zvíře nevlastní, pomáhají třeba těm v útulcích. V dotazníkovém průzkumu1) tito lidé nejčastěji uváděli, že žádné zvíře v domácnosti nemají, protože na něj nemají dost času, mají příliš malý byt nebo nechtějí mít starosti navíc. Důvod, že nemají rádi zvířata, uvedla jen 2 % respondentů.

Také patronka Nadace na ochranu zvířat Markéta Procházková zvířata miluje, hlavně psy, kočky a koně, ale doma žádné zvíře nemá. Při povaze a náročnosti její práce by bylo nezodpovědné si nějaké zvíře pořídit. „Trhalo by mi srdce, kdyby muselo být doma samotné
a nemohla bych se mu věnovat. O zvířeti určitě uvažuji do budoucna, až se mé pracovní tempo trochu zpomalí,“
říká herečka a zpěvačka, která v roli patronky navštěvuje útulky a pomáhá jejich svěřencům. „Zvířat v útulcích přibývá a já bych si opravdu přála, aby každé z nich našlo nový domov. A dokud ho nenajde, aby mělo v útulku potřebnou péči a stále plnou misku,“ uvádí Markéta Procházková.

1) Reprezentativní průzkum iniciovaný společností Mars zjišťoval, zda má česká populace raději psynebo kočky, kdo jsou pejskaři a kdo kočkomilové, proč „nemajitelé“ nevlastní žádného domácího mazlíčka, jaký je postoj široké veřejnosti k pomoci zvířatům v útulcích. Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů společnosti Médea Research. Průzkum proběhl v srpnu 2019, zúčastnilo se ho 519 respondentů ve věku 18+. Vzorek byl vybrán kombinací náhodného a kvótního výběru a byl převážen tak, aby byl reprezentativní na online populaci ČR z hlediska pohlaví, věkových skupin (18 +), vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.


Teetravel - Váš golfový svět na dlani