12.03.2023


Samozřejmě, že bychom měli pouze třetinu dnešních problémů se stomatologií, potažmo nákladů, kdyby si lidé pravidelně a správně čistili zuby. Kdyby…Česká stomatologická komora se už tradičně – každým rokem v březnu – zapojuje do velkého mezinárodního projektu World Oral Health Day, který od roku 2008 organizuje Světová dentální federace (FDI) společně s více než 150 národními dentálními asociacemi a ve spolupráci s globálními partnery. Tato preventivní osvětová akce, která se každým rokem slaví 20. března, má velký celosvětový úspěch a každoročně přibývají další a další země, které se k oslavám připojují. Letošní ročník projektu je zarámován mottem „Buďme hrdí na svá ústa!“


V České republice se projektu Světového dne ústního zdraví (SDUZ) ujala Česká stomatologická komora (ČSK), která jej financuje společně se svými partnery a pro pořádané aktivity získává pravidelně záštitu Ministerstva zdravotnictví. V roce 2018 ČSK dokonce uspořádala největší akci v rámci tohoto osvětového projektu na světě a získala za to ocenění od FDI.
Osvětu v oblasti ústního zdraví šíříme na akcích pořádaných pro širokou veřejnost i online na webových stránkách www.republikabezkazu.cz/sduz. Kromě toho budou v průběhu celého měsíce března v řadě měst ČR studenti zubního lékařství, studenti dentální hygieny a dentální hygienistky předávat své teoretické i praktické zkušenosti ve speciálních mateřských a základních školách. Týmy vyškolených studentů budou ukazovat dětem s fyzickým i mentálním handicapem, jak si správně čistit zuby a pečovat o ústní dutinu.
Zaměřením projektu na děti s postižením chceme – také prostřednictvím médií – upozornit veřejnost na skutečnost, že právě tato skupina populace si zaslouží pomoc či podporu v oblasti prevence, a to nejen ve sféře ústního zdraví. Na druhou stranu chceme v rámci tohoto projektu připravit budoucí stomatology a dentální hygienistky na práci s postiženými pacienty, a proto nabízíme studentům, kteří budou edukovat na speciálních školách, online proškolení s radami a tipy pro styk s handicapovanými osobami. Celkem navštívíme v březnu 50 speciálních mateřských a základních škol napříč Českou republikou.

Děti z běžných mateřských a základních škol jsou letos zvány na řadu veřejných akcí v krajských městech ČR. V Praze se největší akce letošního ročníku SDUZ koná v první jarní den, který má tento rok magické datum: 20.3.2023. Akce bude probíhat v čase od 8.30 do 17.00 před západním vstupem do Centra Černý Most, a to ve spolupráci s tímto obchodním centrem a MČ Praha 14. Organizovaně ji navštíví 760 školáků této městské části a zároveň je na ni zvána široká veřejnost. Ve velkých stanech na prostranství před vchodem čekají děti
i dospělé edukativní aktivity, soutěže, hry a také užitečné drobné dárky.
V průběhu března se další akce konají v Plzni, Karlových Varech, Ostravě či Olomouci. Více si o nich zájemci přečtou pod záložkou Naše akce na webových stránkách projektu www.republikabezkazu.cz/sduz


Teetravel - Váš golfový svět na dlani