07.12.2019

Když se řekne teambuilding, slyšíme slov „team“ a poté, co lze udělat pro to, aby se tým mohl zlepšit a růst. Jedná se o činnosti, které mohou být jak krátkodobými, tak i dlouhodobými aktivitami. Bricks 4 Kidz® nabízí workshopy pro dospělé na půl dne. Skrze aktivity, při kterých se využívají kostky LEGO®, se účastníci workshopu vrátí do dětských let. Naučí se, jak spolupracovat a zapojovat se do kreativního řešení problémů. To vše zvyšuje nejen spokojenost v týmu, ale zároveň napomáhá k vytvoření příjemného a produktivního pracovního prostředí.

Bricks 4 Kidz® je exkluzivní metoda, kterou v roce 2008 vytvořil tým architektů a inženýrů. Jde o řadu aktivit s kostkami LEGO®, které jsou šité na míru konkrétního týmu a směřují k jeho lepším výsledkům. Právě činnosti založené na spolupráci jsou ideální pro teambuildingy. Standardní trvání workshopů je 3 - 3,5 hodiny. Před workshopem se s klientem proberou jeho konkrétní potřeby a identifikují se oblasti, které mohou týmu přinést zvláštní výhody. Vyškolení lektoři poté vedou netradiční teambuilding s využitím řady originálních aktivit a úkolů založených právě na kostkách LEGO®. Nejčastějšími oblastmi, kterým se workshop věnuje jsou analýza stávající efektivity týmu a určení jeho problémů, zlepšení morálky týmu a podpora pracovitosti i v nepříznivých okamžicích, zrychlení procesu rozdělování rolí v týmu, zapojení zaměstnanců do budování týmové a firemní vize. Workshopy napomáhají i v rozvoji kreativního myšlení, zlepšení schopnosti organizovat si vlastní čas, zlepšení komunikačních dovedností mezi členy týmu či prohloubení důvěry mezi členy týmu.

Teambuildingy jsou vhodné jak pro jednotlivá oddělení větších společností, tak i pro menší firmy. Pomáhají jednotlivým členům firmy se navzájem poznat i z jiných úhlů než jen z pozice pracovní. Proto pokud chcete svým zaměstnancům nabídnout něco zábavnějšího, než klidné posezení v resaturaci, aktivitami Bricks 4 Kidz® jistě neuděláte chybu.

O Bricks 4 Kidz®

Zábavně vzdělávací program Bricks 4 Kidz® využívá oblíbenou stavebnici LEGO®, s jejíž pomocí prohlubuje obecné znalosti žáků od 4 do 15 let. Využívá k tomu vzdělávací koncept S.T.E.M, ve kterém propojuje obory jako je VĚDA (Science), TECHNOLOGIE (Technology), STROJÍRENSTVÍ (Engeneering) a MATEMATIKA (Mathematic). Bricks 4 Kidz® propojuje tento edukativní koncept s příjemným hraním s Lego® kostkami, které jsou mnohaletým evergreenem v dětské zábavě. Pomocí stavebnic Bricks 4 Kidz® zhmotňuje dětem fyzikální zákonitosti a umožňuje jim jejich lepší pochopení. Výsledkem je důkladně zpracovaný koncept modelů, doprovodných informací a HRANÍ SI!

Složitost stavebnic využívaných pro Bricks 4 Kidz® je vždy uzpůsobena věku dětí. Nejmladší žáci začínají plnit „inženýrské“ úkoly se stavebnicemi DUPLO, zatímco ti starší používají stavebnici Lego® a to ve složitosti od jednoduchých stavebnic až po robotizované, které si děti musí sami sestrojit i naprogramovat. Děti si tak během řešení úloh a hraní posilují sebevědomí, organizační schopnosti, učí se řešit problémy a pracovat v týmu. Aktivity jsou uzpůsobené pro skupiny od 2 do cca 20 dětí. V případě většího počtu dětí je zapojeno více lektorů, kteří jednotlivé skupiny vedou. V současné chvíli navštěvuje kroužky Bricks 4 Kidz® po celé ČR na 1 500 dětí. Největší počet dětí zapojených během najednou koordinovaného programu v ČR byl 150.


Teetravel - Váš golfový svět na dlani