30.11.2019

V roce, kdy uplyne třicet let od sametové revoluce, se zdá připomenutí jejího hlavního protagonisty Václava Havla (1936-2011) ve formě vydání pamětní medaile jako zákonité a logické. V jeho osobě si připomínáme ideály svobody a demokracie, v jejichž jménu se tato revoluce uskutečnila a jimiž se Václav Havel řídil i později, kdy třináct let působil ve funkci československého, respektive českého prezidenta. Jeho prostřednictvím si vlastně připomínáme to nejlepší z naší nedávné historie, památku člověka, v jehož osobnosti se spojovaly schopnosti demokratického myslitele i tvořivého praktika. Demokracie v jeho pojetí nebyla pouhou teorií, ale celoživotní náplní muže činu.

O autorovi ZBYŇKOVI FOJTŮ
Pan Zbyněk Fojtů je českým akademickým sochařem a medailérem. Jeho práce je vysoce hodnocena a je předním autorem mincí a medailí nejen pro Českou národní banku a Českou mincovnu.

Firma České dukáty s panem Fojtů spolupracuje dlouhodobě, je i autorem hlavního produktu společnosti - série dukátů na počest českých králů a královen. Pravidelně se účastní také prací na Kronice první republiky. Jeho umělecké, odborné i lidské kvality jsou nejvyšší zárukou a společnost České dukáty je na spolupráci s ním velmi hrdá.

O společnosti ČESKÉ DUKÁTY, www.ceskedukaty.cz
Malá a mladá firma založená panem Vladimírem Olmrem, úspěšný středočeským podnikatelem, sběratelem a filantropem razí pamětní mince a medaile k oslavě nejvýznamnějších českých osobnostní a panovníků, a to vždy s důrazem na nejvyšší kvalitu uměleckou i řemeslnou.

České dukáty proto spolupracují s předními umělci jako jsou Zbyněk Fojtů, Jan Oplištil, Vladimír Oppl a využívá také odkazu Jiřího Harcuby.

Základním produktem firmy je ražba dukátů na paměť českých králů a královen. Každý rok od roku 2016 až do roku 2035 budou v jeho rámci raženy výroční medaile všech českých panovníků. Výtvarné návrhy jsou svěřeny po celou dobu projektu ak. soch. Zbyňkovi Fojtů. Odborným poradcem je paní doc. PhDr Věra Němečková, Ph.D.

Druhým dlouhodobým projektem společnosti je Kronika první republiky, investiční kniha detailně popisující každý z roků první republiky od roku 1918 až do roku 1938. Vydávaná je společně s Albatros media a podílí se na ní známí autoři, historik Jiří Kosatík a Jaroslav Moravec, přední odborník z České národní Banky. Její nedílnou součástí jsou kromě výpravné písemné části i čtyři pamětní mince z dílen významných autorů vztahujících se k danému roku.

Všechny produkty Českých dukátů razí Česká mincovna, jedna z nejlepších v celé Evropě.
Vše je vyráběno pod přísným dohledem, s autorskou certifikací a ve velmi nízkých počtech.
Proto u nás vznikají jedinečná díla jak pro znalce umění, tak pro investory.

VIZE 97
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je nezisková organizace a má poměrně široký okruh zájmu, což vyplývá ze zaměření jejich zřizovatele a z tradic, na něž navazuje. Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní. Příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti, avšak svojí činností se orientuje především na budoucnost.

www.vize.cz

www.prazskakrizovatka.cz


Teetravel - Váš golfový svět na dlani