07.02.2024

Muzeum kromě klasického muzejního života cílí i na expozice a akce, spjaté s historií města i širokého okolí. Dominuje bývalá těžba zlata, odkazy významných osobností, nechybí ani kultura. Zvláštností, danou geograficky (Posázaví jako rodiště trampingu), je trvalá pozornost, věnovaná tomuto ryze českému jevu. Nedávné, ale především nadcházející dny muzea jsme probrali s jeho ředitelkou, PhDr. Šárkou Juřinovou.

Co považujete za hlavní úspěchy muzea v loňském roce?

„Především otevření expozice, nazvané Tramping stále žije. Přilákala množství nových návštěvníků, zejména trampů, což vedlo k užší spolupráci s trampskou komunitou. Kromě tradičního každoročního potlachu, několika uspokojivě navštívených vernisáží a průběžného obohacování stálé expozice jsme loni založili databázi trampských kronik, kterou budeme postupně digitalizovat, aby ji nepohltil čas. Další novinkou je muzejní čtvrtletník Kočka muzejní, kde neformálně informujeme o interním dění v muzeu a chystaných akcích. Uplynulou sezonu mohu označit jako velice zdařilou. Uspořádali jsme řadu kulturních akcí – divadla, koncerty, akce pro děti atd., přičemž se nám podařilo dosáhnout rekordní návštěvnosti přes 30 000 osob“.

Co budeme moci vidět při návštěvě Regionálního muzea letos?

„Výstavy jsme sjednotili pod základní moto: Fotorok v muzeu. Letošní Muzejní noc (15. 6.) pak nezapře orientaci na tramping – zazní trampská hudba, umožníme stanování na našem nádvoří, proběhnou besedy o trampských kronikách a letité literární soutěži s trampskou tématikou - Trapsavec. S předstihem - od 1. 6. otevřeme výstavu k 50. výročí vzniku této soutěže. Nepolevíme ani v bohatém kulturním programu na letní sezonu – v červnu se opět sjede trampstvo na tradiční Muzejní potlach, na naší divadelní scéně uvedeme hru o Petru Brandlovi, hudební nadšence uspokojí koncerty skupin KLÍČ a ABBA revival. Nejbližší koncert odezní už 16. března, kdy především trampskému publiku zahrají Paběrky Marko Čermáka, populárního bendžisty Greenhornů Honzy Vyčítala.“

Co vidíte jako hlavní návštěvnické "magnety" roku 2024?

„U nás si určitě najde každý to své – podle času, zájmů a zálib. Podle mého názoru těžištěm sezony bude otevření revitalizované expozice ZLATO. Jílovský zlatonosný revír patří k nejznámějším historickým lokalitám těžby zlata nejen u nás, ale v celé střední Evropě. Zlato se tu těžilo od 13. století až do roku 1968. Samotné sídlo našeho muzea – dům Mince, kde před staletími sídlil Královský horní úřad, zprostředkovává autentický zážitek. Modernizovaná stálá expozice zlata umožní návštěvníkům nahlédnout na vzácný kov u nás i ve světě z mnoha úhlů. Scénicky osvětlené vitríny budou vsazeny do „skalních útvarů“. V nich jsou umístěny vzorky zlata nejen z jílovského revíru, ale i ze světových lokalit jako např. Madagaskaru, Namibie, Peru, Austrálie, Bolívie, Rumunska, apod. Spatříme vzorek z Irska, přírodou zformovaný do tvaru mořského koníka, tzv. elektru (přírodně se vyskytující slitinu stříbra a zlata) i repliku největšího nugetu zlata na světě (97 kg) nalezeného v Austrálii v roce 1869. Stěnou „masivu“ povede tzv. dětská linka s okénky a záklopkami, kryjícími překvapení – např. haptický prvek valounku, pavouka, otisk trilobita či jiné zkameněliny atd. Seznamujeme i s dobovými těžebními stroji, historií těžby, sbírkou minerálů, či modelem hornické krajiny. Zdrojem poučení i zábavy bude databáze – encyklopedie těžby zlata - na dotykové LCD, jejíž menu nabídne i hru – kvíz, či skládačku pro mladší a malé. Hlavní reprezentativní místnost - „Zlato pro korunu“, je věnována těžbě za Lucemburků a vazbě místního zlata na korunovační klenoty. Základním scénickým prvkem zde bude zlatý interiér Kaple sv. kříže z hradu Karlštejn. Expozice končí v místnosti nazvané „Klenotnice“. Ukazuje mnohostranné uplatnění zlata v našem životě - od šperků až po elektroniku. Na závěr může nejen dětský návštěvník objevit a odnést si „zlatý“ valounek, či potěžkat zlatou cihlu. Koncem letošního června tak otevřeme moderní instalaci, která interaktivní, vrstevnatou podívanou osloví návštěvníky všech věkových kategorií, včetně těch, kteří u nás již dříve byli...“

Za rozhovor poděkoval Miroslav Navara

Zdroj, foto: Miroslav Navara

Obr. 1 ředitelka muzea Dr. Šárka Juřinová zahajuje vernisáž výstavy "Psáno pod svíčkami"

Obr. 2 exponáty tramských kronik - k vidění od vernisáže 20.01.2024 do 04.02.2024


Teetravel - Váš golfový svět na dlani