05.06.2024

Podobně jako v Rakousku, Estonsku, Itálii a dalších zemích Evropy i na území České republiky budou zpřístupněna vzácná místa, která se otevírají výjimečně anebo slouží pouze k bohoslužbám. Vedle toho řada farností a církevních sborů připravila bohatou nabídku koncertů, přednášek, výstav a programů pro děti, takže letošní Noc kostelů je pestrou kyticí kulturního, vzdělávacího a zážitkového charakteru. Málokterá jiná noc v roce nabídne takto různorodý a bohatý program.

Tato Noc kostelů proběhne pod záštitou prezidenta republiky arm. gen. v.v. Ing. Petra Pavla, M.A., nejvyšších ústavních představitelů, ale i pod záštitou hejtmanů krajů, řady primátorů a starostů měst a obcí. Bude otevřeno 1757 kostelů spravovaných křesťanskými církvemi. Jen na území Prahy bude možné vstoupit do 159 kostelů, modliteben, chrámů a kaplí. V loňském jubilejním patnáctém ročníku v ČR bylo zaznamenáno více než 454 000 návštěvnických vstupů. Podobnou účast bychom rádi dosáhli i v letošním roce.

Na území Arcidiecéze pražské budou otevřena pozoruhodná místa. Např. jeden z nejstarších kostelů v Praze sv. Vavřinec v Jinonicích nebo pozoruhodný čistě barokní kostel sv. Rocha spojený s Olšanskými hřbitovy. Anebo moderní sakrální místa jako je kostel ČCE v Bieblově ulici v Praze 5, kam chodila i Dr. Milada Horáková, nebo jen několik let stará modlitebna Církve bratrské v Černošicích. Slohově zajímavé kostely jako je secesní klenot v podobě kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích nebo chrám Nejsvětější Trojice ve Smečně s nejstaršími varhanami ve Střední Evropě, anebo kostel Narození Panny Marie v Radějovicích – Olešky, kde byly objeveny malby ze 14. století.

Celkově registrujeme více jak 6500 programových bodů, z nichž na území Arcidiecéze pražské je to 1600 programů. Zahrnují od prostého otevření kostela a tichého spočinutí v něm, přes možnost slyšet výklad o historii od místních průvodců, až po velkolepé koncerty, přednášky odborníků či divadelní představení. Nechybí množství programů pro děti.

Téma: Česká Noc kostelů vychází z rakouského projektu Lange Nacht der Kirchen, který letos slaví dvacátý ročník. Proto se rakouští kolegové rozhodli pro změnu, kterou jsme v naší zemi také převzali. Noc kostelů již nebude doprovázet motto s konkrétním biblickým citátem, ale na každý rok připadne jednoduché téma. Pro letošní rok je vybráno slovo SRDCE! Ať v umění či v pohledu na prožívání víry nebo způsobu přemýšlení o světě je víra spojena velmi úzce se srdcem. Na to reaguje např. výstava dětských výrobků na téma "Srdce" v kostele sv. Stanislava na Mořině v blízkosti Karlštejna a mnoho dalších míst ať výslovně či implicitně.

Co je na Noci kostelů strhující: Program tohoto večera připravuje několik tisíc dobrovolníků v jednotlivých kostelích. Aktivity nejsou centrálně řízeny a vše je závislé na kreativitě a možnostech místních komunit. Přes velikou křehkost této koncepce je patrná neutuchající kreativita a životaschopnost. Další zajímavostí je veliké zapojení místních umělců a uměleckých skupin, jako je např. vystoupení žáků ZUŠ, laická hudební tělesa, laičtí výtvarníci, fotografové, znalci místní historie atd. Jde o den obrovské aktivizace kulturního potenciálu, který v naší zemi spočívá!

Novinky: Šestnáctý ročník se na území Arcidiecéze pražské odehraje na 371 míst a z toho 11 kostelů se zapojí poprvé. Mezi poprvé připojenými je také nově zřízená kaple Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Šternberském paláci nebo kostel v Nesvačilech, odkud pochází vzácná gotická pieta uložená dnes v Národní galerii. Poprvé se v rámci Noci kostelů také objeví nečekané nabídky jako jsou lanové aktivity nebo skládání z Lega.

Program: Letošní Noc kostelů bude velkým příspěvkem k Roku hudby. Ale především tato noc znamená otevření stovek míst, která běžně slouží bohoslužbám. Během večera je navíc možné setkat se se členy místní církevní komunity, získat informace o daném místě a životě v něm. Vedle toho zapojené kostely vytvářejí svůj vlastní program. Na území Arcidiecéze pražské zazní více jak dvě stovky hudebních vystoupení, připraveny jsou dílničky pro děti, řada výstav, přednášek a diskusí. Bude možné zastavit se na některých místech v tichu, zapálit svíci nebo tradičně putovat krátkou duchovní pouť z Malé Strany na Staré Město se zapálenou svící po Karlově mostě. Nechybí ani spirituální nabídka včetně možnosti rozhovoru s duchovními, modlitba za blízké či modlitba breviáře či účast na mši v některém z liturgických ritů. Pro náročné je připravený výstup po žebřících na věže nebo úniková hra. Více na www.nockostelu.cz

Šebík

Zdroj, foto: Noc kostelů


Teetravel - Váš golfový svět na dlani